Wat is vrijzinnig humanisme?

Wij zijn humanisten, wij geloven in de mens. Mensen zijn immers in staat zélf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Mensen kunnen hun lot in eigen handen nemen.

We zijn vrijzinnig, Waarheid bestaat niet, absolute normen evenmin, er is niemand die ze kan opleggen. We mogen alles in vraag stellen, we roesten niet vast in absolute zekerheden.

We vinden dat mensen zelf kunnen oordelen over wat goed en slecht is. Daarvoor hebben we geen god nodig. Vrijzinnig Humanisme is dan ook geen godsdienst, maar een levensbeschouwing. Dit leven is het enige dat er is, geen ervoor en geen erna. De handleiding stellen we zelf samen, daarom staan we ook achter een volledige scheiding tussen kerk en staat.

Bovenal komt bij ons de mens op de eerste plaats: elk individu moet zich ten volle kunnen ontplooien. Daarom streven we naar een warme en solidaire samenleving, waarin wederzijds respect voor elkaar centraal staat.