Site Geuzenhuis


Het Gebouw

Het gebouw dateert volgens archiefstukken van 1764, en was oorspronkelijk de brouwerij en bakkerij van de St. Pietersabdij. Het is nu een beschermd monument.

Elke abdij moest autonoom functioneren: graanzolders, werkhuizen, opslagplaatsen, een bakkerij en een rosmolen, bevonden zich samen met een brouwerij aan de zuidkant bij de omheiningmuur, nu het Geuzenhuis. Vandaar ook de naam 'Kantienberg' voor de straat, naam die bij uitbreiding werd gegeven aan het stuk straat langs de Schelde (het vroegere jaagpad). De omheiningsmuur stond ongeveer waar nu de Kantienberg is, met een ingangspoort tot de abdij ter hoogte van wat nu het Kramersplein is.

Vanuit de Zuilenzaal hebben wij  het uitzicht op de tuin van de abdij  met kruidentuin, wijngaard , boomgaard en  gazon.

Sint-Pietersabdij: brouwerij, bakkerij en rosmolen

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

ID  7492  URI

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7492


Het gedicht op de zijkant van het gebouw is van Remco Campert. Bij het onthullen van het gedicht heeft de dichter zelf het punt aan het einde van het gedicht geschilderd.