Lid worden kan door het jaarlijks lidgeld € 15.00 te storten op de ledenrekening van het Humanistisch Verbond BE72 0011 7775 6216 Pottenbrug 4 2000 Antwerpen, met vermelding van uw naam en GGG 921.

U kan uw lidmaatschap melden (nieuwsbrief) aan de secretaris met dit formulier.

Wie na juni betaald, word lid tot 31/12 van het daaropvolgend jaar

Door uw jaarlijks lidmaatschap ontvangt u gratis 'De Geus' (driemaandelijks) en Het Vrije Woord (magazine van het Humanistisch Verbond).

Giften :

Om ons te steunen, kunt u gewoon lid worden  van onze vereniging, maar u kunt ook een  gift doen! Dit kan bij onze penningmeester (cash), ofwel stort u € 40 of meer , dan heeft u recht op een fiscaal attest. Het bedrag is dan aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt het attest het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de gift werd gestort.  De administratie fiscaliteit vraagt hiervoor de volgende gegevens: 

  • uw naam en voornaam (zoals vermeld op identiteitskaart!)

  • uw officiële adres

U kunt uw gift storten op de ledenrekening BE72 0011 7775 6216 met in de mededeling de vermelding: 'gift'.